Nội Bài đi Khu Công Nghiệp Bắc Giang/Hotel Nội Bài/Miễn Phí Xe Đón Tiễn

  27/01/2018

Nội Bài đi Khu Công Nghiệp Bắc Giang/Taxi Nội Bài Service Airport

Taxi Sân Bay Nội Bài đi Khu Công Nghiệp Bắc Giang,Taxi Hà Nội đi kcn Bắc Giang,Điện Thoại Taxi Service Airport : 0942668885,kcn Quang Châu,kcn Song Khê,kcn Vân Trung,kcn Đình Trám,Cụm công nghiệp Bố Hạ.Cụm công nghiệp Hồng Thái,Cụm công Nghiệp...

1.Khu Công Nghiệp Đình Trám/Taxi Nội Bài Service Airport :0942668885.

Diện tích : 100 ha

Địa điểm : Cách Thành Phố Bắc Giang 10 km,Cách Sân Bay Nội Bài : 50km.

Chủ đầu tư: Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Bắc Giang

Điện thoại : 0240566888

Fax: 0240 866767.

Hình ảnh có liên quan

2.Khu công nghiệp Quang Châu/Taxi Nội Bài Service Airport :0942668885.

Diện tích 426 ha

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần khu công nghiệp Sài Gòn- Bắc Giang

Địa chỉ: Khu công nghiệp Quang Châu, Việt Yên, Bắc Giang

Điện thoại: +84-240-868888

Fax: +84-240-868449.

Hình ảnh có liên quan

3.Khu công nghiệp Song Khe –Nội Hoàng/Taxi Nội Bài Service Airport :0942668885.

Diện tích 180 ha có thể mở rộng lên trên 300 ha.

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh nhà Hoàng Hải

Địa chỉ: Khu công nghiệp Song Khê – Nội Hoàng Yên Dũng Bắc Giang

Điện thoại: 0240860300

Fax: 0240 860300.

4.Khu công nghiệp Vân Trung/Taxi Nội Bài Service Airport :0942668885.

Diện tích : 100 ha

Địa điểm : Cách Thành Phố Bắc Giang 10 km

Hình ảnh có liên quan

5.Khu công nghiệp Việt Hàn/Taxi Nội Bài Service Airport :0942668885.

Diện tích : 200 ha

Địa điểm : Huyện Việt Yên – Bắc Giang

6.Cụm công nghiệp Đồi Ngô/Taxi Nội Bài Service Airport :0942668885.

Diện tích : 5 ha

Địa điểm : Huyện Lục Nam – Tỉnh Bắc Giang

7.Cụm công nghiệp Tân Bình và Cụm công nghiệp Trấn Vôi/Taxi Nội Bài Service Airport :0942668885.

Diện tích : 20 ha

Địa điểm : Huyện Lạc Giang – Tỉnh Bắc Giang

8.Cụm công nghiệp An Châu/Taxi Nội Bài Service Airport :0942668885.

Diện tích : 10 ha

Địa điểm : Huyện sản Động – Tỉnh Bắc Giang

9.Cụm công nghiệp Hồng Thái/Taxi Nội Bài Service Airport :0942668885.

Diện tích : 8 ha

Địa điểm : Huyện Việt Yên – Tỉnh Bắc Giang

10. Cụm công nghiệp Đồng Đìa/Taxi Nội Bài Service Airport :0942668885.

Diện tích : 10,56 ha

Địa điểm : Huyện Việt Yên – Tỉnh Bắc Giang.

Taxi Nội Bài đi Bắc giang giá rẻ

11. Cụm công nghiệp Bố Hạ/Taxi Nội Bài Service Airport :0942668885.

Diện tích : 10 ha

Địa điểm : Huyện Yên Thế - Tỉnh Bắc Giang

11.Cụm công nghiệp Hồng Giang I và II/Taxi Nội Bài Service Airport :0942668885.

Diện tích : 11,2 ha

Địa điểm : Huyện Lục Ngạn – Tỉnh Bắc Giang

12. Cụm công nghiệp Tâm Am/Taxi Nội Bài Service Airport :0942668885.

Diện tích : 10 ha

Địa điểm :  Huyện lục Ngạn – Tỉnh Bắc Giang

13.Cụm Công nghiệp Xương GIang I/Taxi Nội Bài Service Airport :0942668885.

Diện tích : 10 ha

Địa điểm : Thành phố Bắc Giang

14.Cụm công nghiệp Xương Giang II/Taxi Nội Bài Service Airport :0942668885.

Diện tích : 12,7 ha

Địa điểm : Tỉnh Bắc Giang

15.Cụm công nghiệp Dĩnh Kế/Taxi Nội Bài Service Airport :0942668885.

Diện tích : 9,4 ha

Địa điểm : Tỉnh Bắc Giang.

Taxi Sân Bay Nội Bài đi Việt Trì Phú Thọ

16. Cụm công nghiệp Thọ Xương/Taxi Nội Bài Service Airport :0942668885.

Diện tích : 5,8 ha

Địa điểm : Tỉnh Bắc Giang

17.Cụm công nghiệp Đa Mai/Taxi Nội Bài Service Airport :0942668885.

Diện tích : 8 ha

Địa điểm : Tỉnh Bắc Giang

18.Cụm Đông Bắc /Taxi Nội Bài Service Airport :0942668885.

Diện tích : 100 ha

Địa điểm : TP. Bắc Giang

19. Cụm công nghiệp thị trấn Chũ/Taxi Nội Bài Service Airport :0942668885.

Diện tích : 25 ha

Địa điểm : Huyện Lục Ngạn – Tỉnh Bắc Giang

20.Cụm công nghiệp Tân Thịnh/Taxi Nội Bài Service Airport :0942668885.

Diện tích : 25 ha

Địa điểm : Huyện Lạng Giang – Tỉnh Bắc Giang

21.Cum công nghiệp Mỹ Hà-Bến Tuần/Taxi Nội Bài Service Airport :0942668885.

Diện tích : 25 ha

Địa điểm : Huyện Lạng Giang

22. Cụm công nghiệp Cầu Lô/Taxi Nội Bài Service Airport :0942668885.

Diện tích : 30 ha

Điạ điểm : Huyện Lục Nam – Tỉnh Bắc Giang.

  • KHÁCH SẠN ÁNH DƯƠNG NỘI BÀI :
  • Địa chỉ: 10 Võ Văn Kiệt,Điền Xá, Sân Bay Nội Bài Hà Nội, Việt Nam .
  • Điện thoại: (024).668.452.81. / Hotline:0945.698.488
  • Fax: 024.62.943.864
  • Email:khachsananhduongnoibai@gmail.com
  • Website:http://khachsansanbaynoibai.com

*MIỄN PHÍ XE ĐÓN , TIỄN SÂN BAY VỀ KHÁCH SẠN

Tin tức mới Xem tất cả