Hỗ Trợ Trực Tuyến

Điện Thoại :(024)66845281
Ms Dịu: 0945698488
Zalo: 0945698488

Fanpage

Tag

Book phòng Khách sạn Nội Bài

  05/12/2015

Kiến Nghị Bỏ Trạm Thu Phí Bắc Thăng Long - Nội Bài

Cử tri thành phố Hà Nội kiến nghị tới Bộ Giao thông vận tải đề nghị bỏ trạm thu phí Bắc Thăng Long – Nội Bài, do những bất cập liên quan đến việc thu phí.
Kiến nghị bỏ trạm thu phí Bắc Thăng Long - Nội Bài

 

Trả lời về vấn đề này Bộ Giao Thông Vận Tải cho rằng trạm thu phí Bắc Thăng Long - Nội Bài là bất hợp lý nhưng chưa thể xóa bỏ vì có những thay đổi về chính sách.
Theo đó, trên hệ thống quốc lộ tồn tại hai loại trạm thu phí là: Trạm thu phí thu nộp ngân sách và trạm thu phí để hoàn vốn các dự án BOT. Do đó, khi thực hiện dự án xây dựng quốc lộ 2 đoạn tránh thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc,theo hình thức BOT, để không tăng thêm các trạm thu phí, được phép của Phó Thủ tướng Chính phủ (Thông báo số 37/TB-VPCP ngày 23/02/2006 của Văn phòng Chính phủ).
Bộ Giao thông vận tải đã phối hợp với Bộ Tài chính hoàn thiện các thủ tục để chuyển trạm Bắc Thăng Long - Nội Bài từ trạm thu phí nộp ngân sách nhà nước thành trạm thu phí hoàn vốn cho dự án BOT dự án xây dựng Quốc lộ 2 đoạn tránh thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc từ ngày 01/01/2011.
Như vậy, trạm thu phí Bắc Thăng Long - Nội Bài (được chuyển đổi từ trạm thu phí của Nhà nước) được chuyển giao trước khi thực hiện Nghị định 18/2012/NĐ-CP về Quỹ bảo trì đường bộ có hiệu lực.

Đến khi triển khai Nghị định 18/2012/NĐ-CP, Bộ Giao thông vận tải đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý trạm thu phí này.
Tuy nhiên đối với trạm thu phí Bắc Thăng Long - Nội là do lịch sử để lại không thể xóa, dừng ngay được vì khi xử lý phải đảm bảo lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư; Nhà nước cũng không thể cân đối ngay được nguồn kinh phí để đền bù, mua lại quyền thu phí... Đây là vấn đề lịch sử để lại và do thay đổi chính sách của Nhà nước.

Trước đó, tháng 6/2015, BizLIVE đã có cuộc trao đổi với Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng về vấn đề này. “Trạm thu phí này, Bộ và thành phố Hà Nội cũng nhiều lần đề nghị nhưng nhà đầu tư không đồng ý. Thực tế đã có những cuộc họp rất căng thẳng giữa bộ, thành phố và nhà đầu tư, nhưng nhà đầu tư rất rắn”, Bộ trưởng Đinh La Thăng cho hay.
Dự án đường tránh thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc có tổng mức đầu tư gần 616 tỷ đồng do Vietrancimex 8 đầu tư xây dựng. Theo hợp đồng ký kết với Tổng Cục đường bộ Việt Nam thì Vietrancimex 8 được thu phí trạm Bắc Thăng Long - Nội Bài trong vòng 16 năm 10 tháng 11 ngày, trong đó thời gian thu phí để hoàn vốn là 12 năm 10 tháng 11 ngày, kể từ ngày 1/1/2011, thời gian thu phí thêm cho nhà đầu tư là 4 năm.

Tin tức mới Xem tất cả