Hỗ Trợ Trực Tuyến

Fanpage

Tag

Taxi Nội Bài đi Khu Công Nghiệp Bắc Giang

  27/01/2018

Taxi Nội Bài đi Khu Công Nghiệp Bắc Giang

Taxi Sân Bay Nội Bài đi Khu Công Nghiệp Bắc Giang,giá chỉ 7000đ/km/xe 4 chỗ.Taxi Hà Nội đi kcn Bắc Giang,Taxi Noi Bai AIrport đi Bắc Giang : (024)668.67000 ,kcn Quang Châu,kcn Song Khê,kcn Vân Trung,kcn Đình Trám...

Taxi Nội Bài giá rẻ

1.Khu Công Nghiệp Đình Trám: 

Diện tích : 100 ha

Địa điểm : Cách Thành Phố Bắc Giang 10 km,Cách Sân Bay Nội Bài : 50km.

Chủ đầu tư: Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Bắc Giang

Điện thoại : 0240566888

Fax: 0240 866767.

Hình ảnh có liên quan

2.Khu công nghiệp Quang Châu : Diện tích 426 ha

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần khu công nghiệp Sài Gòn- Bắc Giang

Địa chỉ: Khu công nghiệp Quang Châu, Việt Yên, Bắc Giang

Điện thoại: +84-240-868888

Fax: +84-240-868449.

Taxi Sân Bay Nội Bài đi Khu Công Nghiệp Bắc Giang,giá chỉ 7000đ/km/xe 4 chỗ.Taxi Hà Nội đi kcn Bắc Giang,Taxi Noi Bai AIrport đi Bắc Giang : (024)668.67000

Hình ảnh có liên quan

3.Khu công nghiệp Song Khe –Nội Hoàng:

Diện tích 180 ha có thể mở rộng lên trên 300 ha.

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh nhà Hoàng Hải

Địa chỉ: Khu công nghiệp Song Khê – Nội Hoàng Yên Dũng Bắc Giang

Điện thoại: 0240860300

Fax: 0240 860300.

4.Khu công nghiệp Vân Trung:

Diện tích : 100 ha

Địa điểm : Cách Thành Phố Bắc Giang 10 km

Taxi Sân Bay Nội Bài đi Khu Công Nghiệp Bắc Giang,giá chỉ 7000đ/km/xe 4 chỗ.Taxi Hà Nội đi kcn Bắc Giang,Taxi Noi Bai AIrport đi Bắc Giang : (024)668.67000

Hình ảnh có liên quan

5.Khu công nghiệp Việt Hàn: 

Diện tích : 200 ha

Địa điểm : Huyện Việt Yên – Bắc Giang

6.Cụm công nghiệp Đồi Ngô:

Diện tích : 5 ha

Địa điểm : Huyện Lục Nam – Tỉnh Bắc Giang

7.Cụm công nghiệp Tân Bình và Cụm công nghiệp Trấn Vôi : 

Diện tích : 20 ha

Địa điểm : Huyện Lạc Giang – Tỉnh Bắc Giang

8.Cụm công nghiệp An Châu :

Diện tích : 10 ha

Địa điểm : Huyện sản Động – Tỉnh Bắc Giang

9.Cụm công nghiệp Hồng Thái

Diện tích : 8 ha

Địa điểm : Huyện Việt Yên – Tỉnh Bắc Giang

10. Cụm công nghiệp Đồng Đìa

Diện tích : 10,56 ha

Địa điểm : Huyện Việt Yên – Tỉnh Bắc Giang.

11. Cụm công nghiệp Bố Hạ

Diện tích : 10 ha

Địa điểm : Huyện Yên Thế - Tỉnh Bắc Giang

11.Cụm công nghiệp Hồng Giang I và II

Diện tích : 11,2 ha

Địa điểm : Huyện Lục Ngạn – Tỉnh Bắc Giang

12. Cụm công nghiệp Tâm Am

Diện tích : 10 ha

Địa điểm :  Huyện lục Ngạn – Tỉnh Bắc Giang

13.Cụm Công nghiệp Xương GIang I

Diện tích : 10 ha

Địa điểm : Thành phố Bắc Giang

14.Cụm công nghiệp Xương Giang II

Diện tích : 12,7 ha

Địa điểm : Tỉnh Bắc Giang

15.Cụm công nghiệp Dĩnh Kế

Diện tích : 9,4 ha

Địa điểm : Tỉnh Bắc Giang.

Taxi Sân Bay Nội Bài đi Khu Công Nghiệp Bắc Giang,giá chỉ 7000đ/km/xe 4 chỗ.Taxi Hà Nội đi kcn Bắc Giang,Taxi Noi Bai AIrport đi Bắc Giang : (024)668.67000

16. Cụm công nghiệp Thọ Xương

Diện tích : 5,8 ha

Địa điểm : Tỉnh Bắc Giang

17.Cụm công nghiệp Đa Mai

Diện tích : 8 ha

Địa điểm : Tỉnh Bắc Giang

18.Cụm Đông Bắc 

Diện tích : 100 ha

Địa điểm : TP. Bắc Giang

19. Cụm công nghiệp thị trấn Chũ

Diện tích : 25 ha

Địa điểm : Huyện Lục Ngạn – Tỉnh Bắc Giang

20.Cụm công nghiệp Tân Thịnh

Địa điểm : Huyện Lạng Giang – Tỉnh Bắc Giang

21.Cum công nghiệp Mỹ Hà-Bến Tuần

Địa điểm : Huyện Lạng Giang

22. Cụm công nghiệp Cầu Lô

Diện tích : 30 ha

Điạ điểm : Huyện Lục Nam – Tỉnh Bắc Giang.

 

Tin tức mới Xem tất cả